Què cal saber - Reparació i lloguer de vehicles a Olot

SERVEI
DE GRUA
24 h
TALLER MECÀNIC A OLOT
SERVEI DE GRUES 24H
LLOGUER DE VEHICLES A OLOT
Go to content

Main menu

Què cal saber

Taller > Consells

SERVEI GRUA 24H OLOT- REPARACIÓ DE VEHICLES- ASSISTÈNCIA EN CARRETERA- RESCAT DE VEHICLES - ITV

LLOGUER COTXES A OLOT- REPARACIÓ RÀPIDA- TALLER MECÀNIC DE COCHES A OLOT- REPARACIONS INSITU

servei de grues 24 hores a olot
 

Al taller de reparacions per a vehicles GARATGE COSTA NOGUÉ creiem que per el bon funcionament del seu vehicle i sobretot per la seva seguretat ha de saber que una vegada al més cal revisar...

FRENS
El nivell de líquid de frens s'ha de mantenir sempre al mateix nivell.
Si ha baixat pot ser símptoma de fuites o de filtracions, la qual cosa cal ser descartada. Si en la variació en el nivell del líquid de frens estan descartades les fuites, possiblement la disminució es deu al desgast de les pastilles de frens. També cal comprovar l'eficàcia del fre de mà.

BATERIA
Reviseu el nivell d'aigua, el qual ha d'estar per sobre de les cel·les.
Els terminals de la bateria han d'estar netes. No poden mostrar cap tipus de corrosió. Comproveu també l'estat dels cables


CANVI D'OLI
Reviseu els nivells de l'oli del motor. Cal respectar la informació o paràmetres de revisió que estableix el fabricant.
Els vehicles que viatgen més de 20.000 km l'any requereixen canvis d'oli més freqüents.


RADIADOR
Inspeccioni visualment per detectar fuites o superfícies danyades.
Reviseu el nivell del líquid refrigerant del radiador, ompli si cal el dipòsit amb líquid refrigerant. No utilitzeu aigua. Realitzeu aquesta comprovació
mensualment en funció dels kilòmetres que realitzeu. Reviseu el radiador quan el motor estigui fred, en cas de fer-ho amb el motor calent , el
nivell apreciat no serà el correcte i la pressió interior pot provocar-vos cremades en treure el tap.
Un nivell excessivament baix d'aquest líquid pot ocasionar sobreescalfament i corrosió del motor, així com danys irreparables o de costoses reparacions.

Back to content | Back to main menu